Tìm kiếm Blog nàyTên khoa học: Lobularia maritima

Tên thường gặp: Alyssum, Sweet Alyssum.

Mùa hoa nở:  Mùa xuân, mùa thu.

Khoảng cách: 15 - 25cm

Chiều cao: 15 - 25cm

Chiều rộng: 30 - 36cm

 Gieo trồng: Gieo trồng tháng 2- tháng 5. Sau khi gieo 6 tuần cho hoa.

Ưa thích: ánh sáng toàn phần, bán toàn phần.

Màu hoa: nhiều màu, tím, hồng tím, trắng, ngả vàng.
Phát triển: mùi thơm, hoa nở nhiều, phát triển nhanh trong thùng chưa, chậu, đất ngoài vườn vun lớp.

Mức độ trồng: Trung bình.