Tìm kiếm Blog này


Cây cảnh Asparagus sprengeri  hay asparagus densiflorus.

Loại cây: Cây trồng cảnh, cây đô thị, trang trí.
Thời gian trồng: Mùa hè
Cây nhiệt đới trồng lâu năm, có nguồn gốc từ Nam Phi. Cây dễ dàng trồng bằng hạt, thân mãnh lá kim tinh tế. Mùa hè thường cho hoa màu trắng nhỏ, quả màu đỏ mọng, mùi thơm thu hút ong, bướm.
Cây chịu hạn tốt. Thích ánh sáng mặt trời, tưới ẩm, nhưng thoát nước tốt.

Cây măng tây leo, cây trúc đuôi chồn.


Có thể trồng cảnh trong vườn ( phát triển nhanh trên đất thành thảm, bụi) hoặc trồng trong chậu gió treo trang trí. Có thể trồng thủy sinh.