Tìm kiếm Blog này


4a030ff9ba340Nalboxcincta1-9-08

Cây nắp ấm cổ trắng Nepenthes ( Nepenthes Albomarginata ) , sống tự nhiên ở bán đảo Malaysia.Là cây biểu sinh , ăn sâu bọ sống lâu năm.Ấm đỏ dài ~15cm ,có lông tơ bên ngoài.Miệng ấm màu trắng. Cây bắt mồi bằng cách dụ dỗ con mồi rơi vào miệng ấm .Loài cây này dễ trồng nhưng hiếm khi mọc chung với các cây cùng họ khác.Môi trường tự nhiên sống ở đất núi khô, đá vôi, than bùn.

Giá Bán Lẻ Hạt giống cây nắp ấm :120,000 Đ gói 10 hạt.

N. albomarginata Kuching 6-2-06vegetation 1