Tìm kiếm Blog này


Cúc áo hoa vàng hay cúc áo, nụ áo vàng (Acmella oleracea) là một loài trong họ Cúc.

công dụng phổ biến nhất là dùng cụm hoa cúc áo giã nhỏ, ngâm rượu đổ ngâm khi bị nhức răng, sâu răng, thuốc sẽ làm đỡ đau, có nơi đã dùng thay thuốc tê để nhổ răng. Có nơi còn dùng lá cúc áo giã đắp trên mi mắt bị sưng đau.

 

1766

Mã SP : SPI100032  , Xuất xứ : US

Giá bán lẻ : 49,000 Gói 25 hạt

Hoặc mua gói nhỏ trồng thử 20,000 Đ gói 20 hạt
Tên khoa học:Spilanthes Acmella

Tên tiếng Anh: Toothache Plant, Peek-A-Boo, Electric Daisy,Spilanthes,Spilanthol plant, Eyeball Plant, Spot Plant, Paracress,
Lemon Drops Spilanthes

fenugreek
Tên tiếng Việt : Cúc áo hoa vàng
Cỏ the, nụ áo vàng, nút áo, cúc lác, cuống trầm

   

Công Dụng

Trong nhân dân, công dụng phổ biến nhất là dùng cụm hoa cúc áo giã nhỏ, ngâm rượu đổ ngâm khi bị nhức răng, sâu răng, thuốc sẽ làm đỡ đau, có nơi đã dùng thay thuốc tê để nhổ răng. Có nơi còn dùng lá cúc áo giã đắp trên mi mắt bị sưng đau.

 

Gieo Trồng:

Gieo hạt sâu khoãng 5cm , 4-6 hạt trên mỗi 30cm 2.