Tìm kiếm Blog này


Mã SP    : LAG100024
HẠT GIỐNG:
Gói bán lẻ :       99.000 VNĐ túi ~ 25 hạt
Gói trồng thử : 30,000 túi 5 hạt

Xuất xứ  : US
Tên khoa học: Cucurbita pepo
Tên tiếng Anh: SNAKE GOURD
Tên tiếng Việt : Bầu Rắn Dài

0706a70b9e6c36e73468471d32b21d97 Giống bầu sai quả , cho quả dài và có hình dạng như rắn . Thời gian trồng khoảng 120 ngày.

Bầu dùng để ăn hoặc trang trí.