Tìm kiếm Blog này


Mã SP : US1010016 
Giá   :99.000 VNĐ

Tên tiếng Anh: Black Cumin
Tên khoa học: Nigella sativa
.Xuất xứ: US

Thông tin giống cây trồng:

Nhiệt độ nẩy mầm: 
Thơi gian thu hoạch (ra hoa): 
Chiều cao cây trưởng thành: 25-31 cm

Công dụng: 

Cây gia vị