Tìm kiếm Blog này


Giống bầu sai quả , cho quả dài và có hình dạng như rắn . Thời gian trồng khoảng 120 ngày.
Bầu dùng để ăn hoặc trang trí.


Sản Phẩm
Mô tả

Xuất xứ : US

Tên tiếng Anh: SNAKE GOURD
Tên tiếng Việt : Bầu Rắn Dài


5 hạt
25,000
*
25 hạt
99,000
*
100 hạt
350,000
*
>100 hạt
Liên hệ
**
*    đang có sẳn
**   Có hàng sau 2 tuần
*** Tạm thời hết hàng