Tìm kiếm Blog này
Sản phẩm
Mô tả

Cà tím sọc “ Toga”

Mã :
SOL00012
Xuất xứ : US

Giá bán lẻ ( gói ) :

10 hạt
49,000
*
50 hạt
199,000
*
250 hạt
399,000
**
1000 hạt
1,200,000
***
*   đang có sẳn
**  Nhập sau 2 tuần
*** Liên hệ