Tìm kiếm Blog này





Giống bầu thuộc chi Lagenaria thường dùng chế biến đồ vật trang trí .Rất dễ trồng ,quả có đường kính 30cm,sau khi thu hoạch phơi khô có vỏ cứng chế biến đồ trang trí, thủ công mỹ nghệ .
Có thể trồng quanh năm , thời gian trồng 100 ngày ở nơi khí hậu ấm áp.



Hạt Giống Bầu tổ chim BIRD HOUSE




Xuất xứ  : US
Tên khoa học: Lagenaria siceraria
Tên tiếng Anh: BirdHouse Gourd
Tên tiếng Việt : Bầu Tổ Chim


LAG100024





5 hạt
25,000
*
25 hạt
99,000
*
100 hạt
350,000
*
>100 hạt
Liên hệ
**
*    đang có sẳn
**   Có hàng sau 2 tuần
*** Tạm thời hết hàng



Giống Bầu Tổ Chim ( Birdhouse Gourd )


Họ:Cucurbitaceae
Chi:Lagenaria (lag-en-AR-ee-uh)
Loài:siceraria (sy-ker-AR-ee-uh)
Nhóm :Rau Quả ,Dây Leo



Cao:40 ft.
Khoảng cách:15 cm.
Ánh sáng:Nhiều nắng
Gieo trồng: Gieo trên dất quanh năm


mi9FeqLtuKAw-gVtRTDUMJA btc 1
birdhouse-gourd-590 bird house